Zahnstangenaufzüge

Geda 200 Z
Materialaufzug 200 kg

Geda 200Z Materialaufzug

 

Geda 300 Z (400V)
Materialaufzug 300 kg

Geda 300 Z Materialaufzug

 

Geda 500 Z
Materialaufzug 500 kg

Geda 500 Z Materialaufzug

 

   

Transportbühnen für Personen und Material

Geda 300 Z/ZP
400 V

Geda 300 Z/ZP Personen und Materialaufzug

Geda 500 Z/ZP und
1000 Z/ZP

Geda 500 Z/ZP und 1000 Z/ZP Personen
          und Materialaufzug

Geda 1500 Z/ZP
an 2 Masten geführt

Geda 1500 Z/ZP Personen und Materialaufzug